Home

 |De Oude Hollandse Waterlinie op de Kaart|

Hieronder ziet de Oude Hollandse Waterlinie. Deze liep van Gorinchem in het zuiden tot Muiden in het noorden. Het blauwe gedeelte is het inundatiegebied. Dit zette Prins Willem III onder water om de aanval van de Fransen te stoppen. Met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een project gestart om het watererfgoed, dat een rol in de Oude Hollandse heeft gespeeld, letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Het noordelijk deel van de OHW  (ongeveer van Muiden tot Breukelen) valt in het gebied van dit waterschap. Klik op de kaart voor informatie over de  Vestingsteden en ander bijzonder watererfgoed in het gebied.