Carrousel Boeren, Burgers en Buitenlui in de Waterlinie

In het weekend van open monumentendag op zaterdag 9 en op zondag 10 september vindt het Waterliniefestival Oude Hollandse Waterlinie plaats in de vestingsteden van de OHW. In een carrousel rouleren een drietal voorstellingen; verteltheater, dance voorstelling en muziektheater, met het thema boeren, burgers en buitenlui in de Waterlinie, in diverse vestingsteden. De voorstellingen vertellen ieder op hun eigen manier de betekenis van de Waterlinie voor boeren, burgers en buitenlui. De uitvoeringen zijn respectievelijk te zien op zaterdag 9-9 in Schoonhoven, Oudewater, Woerden en op zondag 10-9 in Leerdam en Gorinchem. In Gorinchem is ook een historische modeshow te zien met kleding van boeren, burgers en buitenlui door de eeuwen heen.

Muziektheater voorstelling BBB
Na de succesvolle producties De Waterprins -2015 en een Groene Harts droom -2016 heeft operazangeres, scenarioschrijfster en muziektheatermaakster Carla Regina dit jaar weer een muziektheatershow op locatie geschreven: boeren, burgers, buitenlui afgekort BBB. Deze show wordt gemaakt in samenwerking met Voice Actually en Opera Viva.

  Carla Regina

Een denkbeeldig stadje langs de Waterlinie in het Rampjaar rond 1672. Soldaten staan aan de poort en onderwerpen iedere bezoeker aan een streng onderzoek en vragen de mensen: zijn jullie boeren, burgers of buitenlui? Sommige mensen willen graag binnen de poorten van de stad wonen, maar er zijn ook mensen die de wereld daar buiten willen leren kennen. Sommige mensen zijn blij om te zijn wie zij zijn en anderen willen iemand anders zijn. Als er gevaar dreigt zijn de mensen dan echt zo verschillend? Zouden we dan de sociale verschillen opzij kunnen zetten tussen wie "binnen" is en wie "buiten"? De cast en het publiek zelf zullen proberen deze vraag te beantwoorden.

Een show met woord, dans en muziek van o.a. G. Verdi, Bach, de musical "Fame" en R. Shaffy en op historische locaties in de vestingsteden.

"Hey!! Zijn jullie boeren, burgers of buitenlui?"

By BY brengt locaties met dans tot leven
Collectief by BY brengt met een speciale dansuitvoering historische locaties van de OHW tot leven. Dit doen zij in een performance waar dans, muziek en beeldende kunst elkaar ontmoeten. Zij vertellen het verhaal van het verleden, het heden en de toekomst. Deze performance is geïnspireerd op de unieke locaties in de vestingsteden, de verhoudingen tussen boeren, burgers en buitenlui en de stroming van de Oudhollandse Waterlinie.

  Collectief by BY

Trompetter van de Prins met muziek en volksverhalen
"Boeren, burgers en buitenlui! Komt dat zien, komt dat zien! We hebben hier een wonderdrankje. Goed voor àlle kwalen! Één klein slokkie en je bent voor altijd overal vanaf!" De Gouden Eeuw was niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het waren onzekere tijden met veel armoede. Landlopers, kwakzalvers, wagenspelers, muzikanten en ander gespuis trokken langs stad en land. Het gezelschap "Trompetter van de Prins" heeft speciaal voor Open Monumentendag een programma gemaakt rond het thema Boeren, burgers en buitenlui. Met muziek, sages en andere plaatselijke volksverhalen vertellen zij over het leven in het rampjaar 1672. Ter lering ende vermaak.

Data en tijden Carrousel voorstellingen:

Schoonhoven zaterdag 9-9 10.30-12.00 Zilvermuseum & Kazerneplein
Oudewater zaterdag 9-9 13.00-14.30 Op de markt
Woerden zaterdag 9-9 15.00-16.30 Petruskerk
Leerdam zondag 10-9 13.00-14.30 Hofje van Aerden
Gorinchem zondag 10-9 15.00-16.30 Gorkums museum en op de Grote Markt

De voorstellingen vangen in iedere plaats aan met een verteltheater (duur 20 minuten), gevolgd  door een dance uitvoering (duur 20 minuten) en er wordt afgesloten met een muziektheater (duur 30 minuten). De voorstellingen zijn gratis te bezoeken.

  Cast Boeren, burgers en buitenlui

Historische modeshow Boeren, Burgers en Buitenlui
Op zondag 10 september wordt van 14.00-14.45 uur in het Gorkums museum in Gorinchem een bijzondere historische modeshow opgevoerd met kleding van boeren, burgers en buitenlui door de eeuwen heen.