Boeren Burgers en Buitenlui Modeshow

Ontstaan naaiatelier Krimpen aan de Lek
In 2014 bestond Krimpen aan de Lek 950 jaar. Er deden in dat jaar wel 700 mensen verkleed mee, met modeshows, een historische optocht of een van de andere activiteiten. Vele historische kledingstukken zijn door het Krimpense naaiatelier gemaakt of vermaakt. Oude schilderijen vormden vaak het uitgangspunt, zoals het melkmeisje van Vermeer of portretten van Erasmus of Rembrandt van Rijn. Nu zijn regelmatig presentaties te volgen, vaak samen met een historische modeshow, dit is een bijzonder uitje voor dagjesmensen of een personeelsuitje. Daarnaast kunnen toneel-verenigingen kleding huren uit diverse periodes. Vanaf 2017 is het naaiatelier gevestigd op een prachtige locatie: het Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek, met een grote theaterzaal.

Specifiek over Boeren, Burgers en Buitenlui
De Krimpenerwaard is bewoond vanaf de Middeleeuwen, waarbij Graaf Dirk III niet alleen land in beslag nam, maar ook dijken ging bouwen. Daarna hebben enkele invloedrijke mensen veranderingen aangebracht in de Krimpenerwaard, zoals Jacoba van Beieren, Willem van Oranje en enkele grondeigenaren. Vele oorlogen zijn hier in de loop der eeuwen uitgevochten, waarbij regelmatig de dijken werden doorgestoken en het land jarenlang onbruikbaar werd.

Eeuwenlang bestond de bevolking uit boeren, burgers en buitenlui. Boeren hadden het niet gemakkelijk met de drassige weidegronden. Zij kregen extra inkomsten door de vis- of vogelvangst of door rietsnijden. Je kon aan hun kleding zien welk beroep ze uitoefenden.

Een nieuwe groep ontstond in de loop der tijd: gegoede burgers. Zij waren rijk geworden als lakenhandelaar, zalmvisser of scheepsbouwer. Sommigen zijn vereeuwigd op een schilderij.

De buitenlui waren van rijke familie, die de Krimpenerwaard beschouwden als een buitenplaats, niet ver van grote steden als Rotterdam en Gouda. Wanneer zij met pensioen gingen kwamen ze hier definitief wonen.

De kleding verdelen we dan ook in 3 categorieën, waarbij de rijken voornamelijk keken naar de adel aan het hof. Zij dicteerden eeuwenlang de mode.
  kleding uit de 17e eeuw

De Historische Modeshow wordt op zondag 10 september van 14.00-14.45 uur in het Gorkums
museum in Gorinchem opgevoerd met kleding van boeren, burgers en buitenlui door de eeuwen heen.

Kijk verder op www.historischemodeshow.nl of op www.facebook.com/kledinghuren