Schoonhoven

Schoonhoven: even een veertje pikken! 

Wie met de pont overvaart vanuit het “overlekse” en enigszins links aanhoudt, ontdekt, dat ontdekkingsreiziger (nou ja, zijn stenen beeltenis) Olivier van Noort keurig het midden houdt tussen twee Veerpoorten. 

De meeste passanten belanden eerst  bij de rechterpoort en dat is niet zo vreemd, want buiten staat een levensgroot doek, dat vermeldt dat de friet die hier gebakken wordt, in de top tien van het Algemeen Dagblad vermeld staat, met als cijfer 9,5. Wie weet dat cafetaria De Veerpoort ook winnaar werd van de cafetariaverkiezing Zuid Holland in 2010, mag er –terecht - vanuit gaan, dat er ook een goede kop koffie wordt geschonken. De beheerders, vader Leon en zoon Danny de Moor weten niet veel van de Schoonhovense historie, maar met zo'n goed lopende zaak hebben ze ook geen tijd om daar eens rustig voor te gaan zitten. De eigentijdse uitdrukking ,,Even een veertje pikken” zegt hun en de in en uit lopende clientèle meer!  Zo'n vers frietje gaat erin en vormt een prima startpunt voor een stadswandeling, die de bezoeker leert, dat Schoonhoven meer is dan Zilverstad.  

Scheepmakershaven

Een perkamenten oorkonde in het Algemeen Rijksarchief vermeldt de naam “Sconhoven” al in 1247. Heer Jan van Henegouwen stimuleerde de stadsuitbreiding en liet rond 1350 stadsmuren en -poorten bouwen om have en goed te beschermen.  Maar in de loop der jaren vervielen de wallen en groeide de stad. Tussen 1582 en 1601 werden de verdedigingswerken vernieuwd en de binnenstad uitgebreid door o.a. de Scheepsmakershaven binnen de wallen te brengen. Tijdens de uitbreiding werden de vier stadpoorten afgebroken. Bij de rivier werd de Veerpoort teruggebouwd, als onderdeel van de waterkering. Ook nu nog kunnen de houten deuren in de stadpoort wordengesloten tijdens hoge waterstanden. In de zeventiende eeuw maakte Schoonhoven steeds meer naam als Zilverstad. Die naam bouwt Schoonhoven nog steeds uit. 

De patatkraam staat wel op een erg dominante plaats bij de Veerpoort.

Meer informatie: www.vvvschoonhoven.nl