Woerden

Verse vis in eeuwenoud Arsenaal 

Via de rode loper aan de Havenzijde betreden gasten het Stadshotel. Binnen in bar/restaurant Van Rossum is het een drukte van jewelste. Wie een tafeltje heeft gevonden kan rechtstreeks in de open keuken kijken waar de gerechten worden bereid. Enkele klanten wringen zich door de drukte op weg naar de verswinkel, waar onder andere vis, speltbrood en andere streekproducten verkrijgbaar zijn. 

Stadshotel en bar/restaurant Van Rossum zijn gevestigd in een van de oudste panden van Woerden: het Arsenaal, waar eeuwenlang het militair materieel voor de Oude Hollandse Waterlinie werd opgeslagen. De vestingstad Woerden was namelijk het hoofdkwartier van de waterlinie. Die vestingstad is anno 2015 nog goed te herkennen aan de contouren van de singels van Woerden. 

Stadshotel en bar/restaurant Van Rossum zijn ondergebracht in het 18e-eeuwse Arsenaal van Woerden.

Rampjaar 1672

Vanaf de zestiende eeuw zijn de verdedigingswerken van Woerden steeds uitgebreid en gemoderniseerd, van de middeleeuwse stadsmuur tot aan een maximale uitleg in de achttiende eeuw met bastions en een dubbele gracht. Het omslagpunt was het rampjaar 1672. Toen bleek, dat veel vestingsteden en verdedigingswerken zo slecht onderhouden waren, dat ze niet meer te verdedigen waren. Zo viel Woerden zonder slag of stoot in handen van de Fransen. 

De regenten van het gewest Holland besloten dat de verdediging van hun landsgrenzen beter moest. Het zou echter nog tot begin achttiende eeuw duren voordat Holland ging investeren in de vesting Woerden. Toen dat in 1702 eindelijk gebeurde nam men geen halve maatregelen. De stad kreeg een enveloppe - een doorlopende beschermingswal rondom de binnengracht -, een Arsenaal en een buitengracht: de Singel. De Singel had bij uitstek een verdedigingsfunctie: voor het scheepvaartverkeer was hij niet bruikbaar. 

Parken, begraafplaatsen en watertoren

Na 1820 vervalt de militaire functie van de vesting, en wordt deze langzaam in gebruik genomen voor andere functies in de stad, zoals parken, begraafplaatsen en zelfs een watertoren. 

De meeste vestingwerken, poorten, wallen en muren worden ontmanteld en gesloopt en het grootste deel van de binnengracht gedempt. Maar de Singel bleef vrijwel ongerept. Hierdoor is Woerden – met zijn Arsenaal, Kazerne, Exercitieveld en Kasteel - nog goed herkenbaar als eeuwenoude vestingstad.

Meer informatie: www.beleefwoerden.nl