Nieuwersluis

Straf in Nieuwersluis

Als je als dienstplichtig militair naar Nieuwersluis werd gestuurd, zag het er niet best voor je uit. Het was een militaire gevangenis.

Nieuwersluis is een kleine plaats in de gemeente Stichtse Vecht (provincie Utrecht). Het dorp ligt halverwege Loenen en Breukelen. Nieuwersluis is gebouwd rondom de Nieuwe Wetering, die de rivieren de Vecht en de Angstel verbindt. Vanwege zijn belangrijke ligging werd ter verdediging van de sluizen een vesting opgeworpen met wallen van aarde. In het Rampjaar 1672 hield het fort stand tegen de oprukkende Franse legers. De vesting Nieuwersluis werd later versterkt en rond 1850 werd het onderdeel van de Stelling van Amsterdam en later ook van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een deel van de oude, aarden wallen is nog intact. Wat nu domineert is het negentiende-eeuwse Fort Nieuwersluis, eigendom van Natuurmonumenten.


De voormalige Koning Willem III kazerne, nu penitentiair centrum

Van school tot gevangenis

Aan de noordelijke oever van de Vecht staat de voormalige Pupillenschool uit 1877. Daar kregen jongens vanaf 12 jaar, les in lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis, zwemmen en schaatsen. Als ze 16 jaar werden kwamen ze in krijgsdienst, meestal doordat de ouders te arm waren om een goede opleiding te bekostigen. Later werd dit gebouw een gevangenis: het Militair Penitentiair Centrum Nieuwersluis. 

Het huis van de sluiswachter/brugwachter, had in de zeventiende en achttiende eeuw ook nog een andere functie. Gedeputeerde Staten van Utrecht ontmoetten er de collega’s van Holland om over gemeenschappelijke kwesties te spreken. Natuurlijk kwamen beide delegaties per boot. En er werd voortreffelijk gegeten en goede wijn gedronken!

Ook rondom Nieuwersluis is een waterlinieommetje ontwikkeld die over de landgoederen Sterrenschans en Over-Holland voert.

Meerinformatie: www.fortnieuwersluis.nl