Projectbureau OHW

Het Projectbureau OHW van de Stichting Groene Hart is sinds 2008 actief. In opdracht van de Unie van Vestingsteden voert het de volgende taken uit:    

  • het verrichten van onderzoek met betrekking tot de OHW  
  • het opzetten, uitvoeren en begeleiden van OHW-projecten, zoals fiets- en wandelroutes
  • het  verzorgen van de noodzakelijke fund-raising 
  • de promotie en marketing van de OHW, zoals de Prinsenmaand

Het Projectbureau voert ook het secretariaat van de Unie van Vestingsteden en de Klankbordgroep OHW. Enkele malen per jaar verschijnt de Nieuwsbrief UNIE-kvan het Projectbureau, met actueel nieuws, updates en aankondigingen. Alle betrokken horeca-ondernemers, instellingen en college- en raadsleden in de 20 gemeenten in het inundatiegebied krijgen deze Nieuwsbrief toegestuurd.

Organisatie

Aan het Projectbureau OHW (tel. 0348- 483474) zijn de volgende medewerkers verbonden: