Wandelingen

- Schemerwandelingen
Vier zaterdagavonden zijn er bijzondere wandelingen in de schemering met gids over de vestingwallen en door de centra van detweelingsteden aan weerszijden van de Lek. Een kaartje kost € 3,-.  

In Nieuwpoort is dat op 3 september 19.45 uur en 10 september 19.30 uur. Reserveren kan via T 0184 601 200 of E museum@histkringnieuwpoort.nl. In Schoonhoven op 17 september 19.15 uur en 24 september 19.00 uur. Reserveren kan via T 06 4480 8021 of via deze link.

- Waterwandeling 1815 
Op 21 september start om 11.30 uur het waterwandelarrangement 1815. Maak van je zwakte je sterkte. Dat inzicht komt al vroeg terug in de verdediging van ons land, want water werd als wapen ingezet om binnenvallende legers tegen te kunnen houden. Hiertoe diende de ruim 100 km lange Oude Hollandse Waterlinie vanaf Muiden tot voorbij Gorinchem. Met dit militair verdedigingssysteem van inlaatplaatsen, sluizen, aanvoerkanalen, kleine dammen, dijken, kades en inundatiegebieden kon het leger snel grote gebieden onder water zetten. 

De 7 km lange wandeling ‘1815’ loopt door het vroegere inundatiegebied op de grens van Utrecht en Zuid-Holland. 1815 is een verwijzing naar het jaar dat de Oude naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd omgezet. Na een busritje en een heerlijke lunch bij Café de Vlist tegenover een van de weinige zichtbare restanten, de Koeneschans, vertelt watergids Marina Perdijk over deze militaire verdedigingslinie. Onderweg komt ook de watergeschiedenis van de Lopiker- en Krimpenerwaard aan bod. Het gezelschap bezoekt onderweg de Boezemmolen, Kaasboerderij Vlist en sluit af met een rondleiding bij het Gemaal in Haastrecht. De begeleide wandeling duurt tot omstreeks 16.30 uur. Voor meer informatie en aanmeldingen mailt of belt u met Lyanne de Laat, E ll.merla@planet.nl of T 06 3001 3037.

Foto van Lyanne de Laat