Symposium 2017

Symposium Oude Hollandse Waterlinie op vrijdag 3 november

Zet deze datum alvast in uw agenda!

Op vrijdagochtend 3 november organiseert de Stichting Groene Hart een symposium over het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie in het Gorkums museum in vestingstad Gorinchem.

Gorinchem behoort samen met Naarden niet alleen tot de grootste vestingsteden in de Hollandse Waterlinie, maar Gorinchem is (zo zeggen ze zelf) de grootste vestingstad van Nederland. Waar of niet, met een nog nagenoeg complete vestingwal, die ook nog eens bijna geheel volgens het originele 17de-eeuwse tracé verloopt, is het een prachtig en goed behouden onderdeel van niet alleen de Oude Hollandse Waterlinie (OHW), maar ook van de opvolger van dit historisch militair verdedigingswerk: de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).

Het symposium

De opzet van het symposium is om met alle betrokkenen en bestuurders kennis en ervaring uit te wisselen en naar de toekomst van de OHW te kijken. Organisaties die belangstelling hebben (en zich inzetten) voor het behoud van de OHW treffen elkaar regelmatig aan de OHW-erfgoedtafel. Deze erfgoedtafel is een onderdeel van het cultuurbeleid van de provincie Zuid Holland, waarbij de OHW is aangewezen als een van de zogenaamde erfgoedlijnen. Het symposium is echter een goed moment om gemeenten, provincies, bestuurders en betrokkenen uit het hele OHW gebied weer eens bij elkaar te krijgen, wat wil zeggen een linie brede vertegenwoordiging.

Het programma

De bedoeling is ervaringen uit te wisselen, om te zien wat al bereikt is en te leren van de ‘beste’ voorbeelden. Zo heeft Gorkum bijvoorbeeld een indrukwekkend Vestingplan ontwikkeld: een visie waarin een sterke(re) beleving van het vestinglandschap centraal staat.

Ook de Merk en Marketing van de OHW komt aan de orde en de mogelijkheden om die te benutten voor uw eigen (stads)promotie. Bovendien wordt een doorkijk gegeven voor de komende jaren en de jubileumviering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie in 2022.

Na het symposium bieden wij u een lunch aan. Bij voldoende belangstelling zullen daarna de leden van de werkgroep Vesting Gorinchem van de Historische Vereniging Oud Gorinchem een vestingwandeling verzorgen. De werkgroep probeert meer bekendheid te geven aan en waardering te krijgen voor de Gorinchemse vestingwerken. Zij nemen u mee over de hoge wallen, langs militaire objecten en leggen uit hoe de vestingwerken in tijden van oorlog werden gebruikt.

Of u kunt natuurlijk ook een bezoekje brengen aan het museum waar bijzondere voorwerpen uit de stadsgeschiedenis te zien zijn.

Heeft u belangstelling dit symposium bij te wonen, vraag dan meer informatie via: contact@groenehart.info

www.gorcumsmuseum.nl
https://vestinggorinchem.wordpress.com